MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: BURSA ÇELİKBEY MOBİLYA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Osmangazi VD 3850099322

Adres: Tuna Mah. Etibank Cad. No:134 Osmangazi Bursa

Telefon: +90 224 360 55 60

E-Posta celikbeymobilya16@gmail.com

2. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun Konusu; Alıcının, aşağıdaki nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmenlik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefesi vs. gşbş mücbir sebeplerle geçikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 21 (Yirmibir) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları satıcıya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüsrasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bşr nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

6. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Sürekli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yalnış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriyle bildireceği güncel fiyat geçerliği kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bilgidirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

7. CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üslenmeksizin ve ayıplı mal gerekçesi ile malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının yedi günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar alıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için alıcı tarafından yedi günlük süre içinde satıcıya yukarıda bildirilen fax, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunması ve mal/hizmetin mesafeli satış sözleşmesinin 15. Madde hükümleri çercevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.medusahome.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan on bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri mesafeli satış sözleşmesi içerisinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 20 (yirmi) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal hükümlükler iade edilmez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır. Alıcının kusurlarından kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Cayma ve iade hakkı ortadan kalkar. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Özel sipariş ile hazırlanan ürünlerde (kumaş, renk ve ölçü v.b değişimi yapılmış) iade ve cayma hakkı kullanılamaz.

9. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

10. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

11. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yalnış olduğunun saptlanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacı ile yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, alıcı,yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/ veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade sürecini yine alıcı/ya bildirmek kaydıyla yapabilir.

12. İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 4822 S.K. ile değişik 4077 S.K’un M.9/A, f.2 ve Mes Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.